Natur & Landskapsvård

Natur & Landskapsvård

Hasseltorp Skog & Naturvård har sin främsta expertis och erfarenhet inom natur- & landskapsvård.

Där utför vi naturvårdande åtgärder i b.la:

  • Naturreservat.
  • Tätortsnära grönområden & skogsområden.
  • Ängs- och hagmarker.
  • Sam andra markslag som kräver speciell skötsel.

Tack vare lång erfarenhet inom området kan vi genomföra uppdragen med tillvaratagande av sociala värden i naturområdet med en minimal påverkan på mark & rötter.
Natur & landskapsvård handlar för oss om att genomföra uppdrag med hänsyn till både naturvård och ekonomi utifrån våra uppdragsgivares önskemål. Varje skogsområde är unikt och kräver sin speciella omvårdnad och skötsel för att bevara och utveckla sina naturvärden. Detta måste vi ha i åtanke när vi genomför den naturvårdande skötseln, vilket behöver ske på ett systematiskt sätt.

I den tätortsnära skogen t.ex. som oftast innehåller en mängd djur- och växtarter som är viktiga att värna om. Där tar vi självklart hänsyn till regler kring detta för att inte negativt påverka dem. Vi är även tvungna att ha närboendes önskemål i åtanke om såväl skugga som insyn när vi avverkar denna typ av skog.

Kontakta oss idag så ser vi över hur vi kan hjälpa er med ert natur- eller skogsområde!

Stubbfräsning och Arborist i Nacka, Värmdö och övriga Stockholm

Kontakta oss

Skicka in en förfrågan genom att fylla i formuläret så återkommer vi snarast möjligt till dig.