Natur & Landskapsvård

Hasseltorp Skog & Naturvård har sin främsta expertis och erfarenhet inom natur- & landskapsvård. Med över 30 års erfarenhet hjälper vi er ta välgrundade beslut.

 

Ta hand om träd och natur på rätt sätt

Natur och landskapsvård är en av de tjänster där vi utför flest arbeten idag, gentemot kommuner, föreningar och privata skogsägare. Där utför vi naturvårdande åtgärder i b.la:

 

  • Naturreservat.
  • Tätortsnära grönområden & skogsområden.
  • Ängs- och hagmarker.
  • Samt andra markslag som kräver speciell skötsel.

Tack vare lång erfarenhet inom området kan vi genomföra uppdragen med tillvaratagande av sociala värden i naturområdet med en minimal påverkan på mark & rötter. Natur & landskapsvård handlar för oss om att genomföra uppdrag med hänsyn till både naturvård och ekonomi utifrån våra uppdragsgivares önskemål. Varje skogsområde är unikt och kräver sin speciella omvårdnad och skötsel för att bevara och utveckla sina naturvärden. Detta måste vi ha i åtanke när vi genomför den naturvårdande skötseln, vilket behöver ske på ett systematiskt sätt.

 

I den tätortsnära skogen t.ex. som oftast innehåller en mängd djur- och växtarter som är viktiga att värna om. Där tar vi självklart hänsyn till regler kring detta för att inte negativt påverka dem. Vi är även tvungna att ha närboendes önskemål i åtanke om såväl skugga som insyn när vi avverkar denna typ av skog.


Kontakta oss idag så ser vi över hur vi kan hjälpa er med ert natur- eller skogsområde!

vår arbetsprocess

1. KONTAKT

Skicka in ett kontaktformulär med bilder alt. ring direkt till oss

2. MÖTE PÅ PLATS

Kostnadsfritt möte på plats om det behövs där arbetet skall utföras.

3. OFFERT

Efter mötet kan vi göra en noggrann beräkning och ger er offert för arbetet.

4. UTFÖRANDE

Utförande, bortforsling och eventuell försäljning av virket. Slutfakturering sker.