Kommun

Kommun

Många av våra utförda uppdrag genom åren har varit gentemot stora markägare såsom exempelvis kommuner och statliga myndigheter. Vi har genom åren samlat på oss stor erfarenhet av större uppdrag och många av uppdragen vi arbetat med har vi anlitats pga vårt stora fokus på Natur & landskapsvård. Vi vet hur vi kan arbeta för att lösa er situation med minsta möjliga påverkan på natur och mark.
Samtliga av våra anställda är utbildade inom ”Säker skog” och vi som driver företaget har tillsammans över 30 års erfarenhet inom branschen.
Kunder som vi b.la. arbetat med genom åren är; Skogsstyrelsen, Skärgårdsstiftelsen och Länsstyrelsen.

Vi assisterar även er vid försäljning av virket om det är nödvändigt.

Exempel på uppdrag kan vara:

  • Trädvård för att höja de estetiska värdena i trädgården, parken eller anläggningen.
  • Trädbeskärning för att öka säkerhet och framkomlighet
  • Trädfällning av träd i besvärliga lägen
  • Konsulterande skogs- och arboristtjänster
  • Stubbfräsning – Borttag av stubbe efter exempelvis en trädfällning
  • Naturvårdande åtgärder i tätortsnära skogar och naturreservat.
  • Avverkning av träd inför nybyggnationer av fastigheter & villor
  • Trädfällning och trädvård längs kraft-/elledningar
  • Inventering och trädbesiktning för att säkerställa risknivå, skador, vitalitet, samt skötsel och underhåll för enskilda träd eller större trädbestånd.

Skicka en förfrågan så kommer vi kostnadsfritt ut till er och ser över ert behov!

Kontakta oss

Skicka in en förfrågan genom att fylla i formuläret så återkommer vi snarast möjligt till dig.