Föreningar

Bostadsrättsföreningar och andra typer av föreningar som äger mark är återkommande kunder för oss. Där vi hjälper till med allt från traditionell trädfällning till naturvårdande åtgärder. 

UPPDRAGSGIVARE

Vi åtar oss både större och mindre uppdrag gentemot föreningar och bostadsrättsföreningar. Vi vet hur vi kan arbeta för att lösa er situation med minsta möjliga påverkan på natur och mark.

 

Samtliga av våra anställda är utbildade inom ”Säker skog” och vi som driver företaget har tillsammans över 30 års erfarenhet inom branschen.
Kunder som vi b.la. arbetat med genom åren är: Skogsstyrelsen, Skärgårdsstiftelsen och Länsstyrelsen.

 

Vi assisterar även er vid försäljning av virket om det är nödvändigt.

Behöver ni hjälp?
Kontakta mig

Ulf Hasseltorp

VD/Ägare

Exempel på uppdrag gentemot föreningar

  • Trädvård för att höja de estetiska värdena i trädgården, parken eller anläggningen.
  • Trädbeskärning för att öka säkerhet och framkomlighet.
  • Trädfällning av träd i besvärliga lägen.
  • Konsulterande skogs- och arboristtjänster.
  • Stubbfräsning. Borttag av stubbe efter exempelvis en trädfällning
  • Naturvårdande åtgärder i tätortsnära skogar och naturreservat.
  • Avverkning av träd inför nybyggnationer av fastigheter & villor
  • Trädfällning och trädvård längs kraft-/elledningar
  • Inventering och trädbesiktning för att säkerställa risknivå, skador, vitalitet, samt skötsel och underhåll för enskilda träd eller större trädbestånd.

Skicka en förfrågan så kommer vi ut till er på plats och inspekterar eventuella åtgärder!

Om oss

Hasseltorp Skog & Naturvård är din helhetspartner när det kommer till naturvård, trädfällning, arboristtjänster och stubbfräsning. Vi hjälper dig från första start med konsultering, sedan avverkning och slutligen om så önskas, försäljning av virket. Samtliga uppdrag vi åtar oss genomförs med hänsyn till naturvården och med ett stort säkerhetstänk. Ett exempel på det är att våra anställda är proffs och självklart utbildade inom Säker Skog.

vår arbetsprocess

1. KONTAKT

Kontaktförfrågan eller samtal med oss på Hasseltorpskog.

2. MÖTE PÅ PLATS

Kostnadsfritt möte på plats där arbetet skall utföras.

3. OFFERT

Efter mötet kan vi göra en noggrann beräkning och ger er offert för arbetet.

4. UTFÖRANDE

Utförande, bortforsling och eventuell försäljning av virket. Slutfakturering sker.