Föreningar

Föreningar

Många av våra utförda uppdrag genom åren har varit gentemot olika typer av bostadsrättsföreningar och andra typer av föreningar som äger mark. Vi har genom åren samlat på oss stor erfarenhet av större uppdrag och många av uppdragen vi arbetat med har vi anlitats pga vår expertis och fokus på natur & landskapsvård. Vi är väl medvetna om hur vi kan arbeta på skonsammast sätt för mark & miljö.
Samtliga av våra anställda är utbildade inom “Säker skog” och vi som driver företaget har tillsammans över 30 års erfarenhet inom branschen.

Vi assisterar även er vid försäljning av virket om det är nödvändigt.

EXEMPEL PÅ UPPDRAG KAN VARA:

  • Trädvård för att höja de estetiska värdena i trädgården, parken eller anläggningen.
  • Trädbeskärning för att öka säkerhet och framkomlighet
  • Trädfällning av träd i besvärliga lägen
  • Konsulterande skogs- och arboristtjänster
  • Stubbfräsning – Borttag av stubbe efter exempelvis en trädfällning
  • Naturvårdande åtgärder i tätortsnära skogar och naturreservat.
  • Avverkning av träd inför nybyggnationer av fastigheter & villor
  • Trädfällning och trädvård längs kraft-/elledningar
  • Inventering och trädbesiktning för att säkerställa risknivå, skador, vitalitet, samt skötsel och underhåll för enskilda träd eller större trädbestånd.

Skicka en förfrågan så kommer vi ut till er på plats och inspekterar eventuella åtgärder!

Kontakta oss

Skicka in en förfrågan genom att fylla i formuläret så återkommer vi snarast möjligt till dig.